Ostatnia aktualizacja: 04.01.2020

Na tej stronie znajdziesz wszelkie informacje o tym jak Sunday In Wonderland przetwarza Twoje dana osobowe i dba o ich bezpieczeństwo.

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Dominika Byś, ul. Ceynowy 29, 84-207 Bojano, Polska.

Dane osobowe i cele ich przetwarzania

Twoje dane osobowe gromadzone przez serwis https://sundayinwonderland.com zbierane są w celu świadczenia dla Ciebie usług dostarczanych przez ten serwis. Korzystając z tego serwisu zgadzasz się na gromadzenie przeze mnie swoich danych osobowych na sposoby wymienione poniżej.

Wszelkie cele, podstawy prawne i okres przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz poniżej, wyodrębnione w zależności od celu ich gromadzenia.

Uprawnienia

Przepisy RODO, obowiązujące w Europie, przyznają Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Uprawnienia te nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w każdej sytuacji. Jednakże w poniższych opisach poszczególnych celów przetwarzania danych wskażę Ci jakie uprawnienia przysługują Ci w związanych z tymi celami sytuacjach.

Mimo wszystko, jedno uprawnienie przysługuje Ci zawsze – jeśli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

Zawsze jednak możesz skontaktować się ze mną z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz takie zapytanie na adres email dominika@sundayinwonderland.com.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez moich podwykonawców. Najczęściej są to podmioty, z których usług korzystam podczas przetwarzania Twoich danych osobowych, a które pozwalają mi na odpowiednie świadczenie usług dla Ciebie.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz Bluehost, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

Cele przetwarzania danych osobowych

Newsletter

Jeśli chcesz zapisać się do mojego newslettera, musisz podać mi swoje imię i adres e-mail za pośrednictwem odpowiedniego formularza zapisu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby zapisać się do newslettera.

Dane, które przekazujesz w momencie zapisania się do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że w trakcie zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie skutkuje jednak usunięciem Twoich danych z bazy. Podane przez Ciebie dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera, o czym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

W każdej chwili możesz jednak sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt

Jeśli kontaktujesz się ze mną korzystając z poczty elektronicznej, to w oczywisty sposób przekazujesz mi swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Pamiętaj także, że w treści wiadomości możesz podać mi swoje pozostałe dane osobowe. Podanie wszystkich tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby nawiązać kontakt.

W takim przypadku, Twoje dane przetwarzane są w celu kontaktu z Tobą, a podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z dobrowolnego zainicjowania kontaktu. Podstawą prawą przetwarzania danych w takim przypadku jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji przez czas nieokreślony. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii Twojej korespondencji ze mną (jeżeli podlegała archiwizacji). Możesz także domagać się jej usunięcia, chyba, że jej archiwizacja jest uzasadniona przez mój nadrzędny interes, np. obrona przez potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. System komentarzy obsługiwany jest przez WordPress, służący do zarządzania treścią na blogu.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Mój blog, tak jak wiele podobnych stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym (na smartfonie, tablecie, czy komputerze). Mogą być one odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre z używanych przeze mnie cookies usuwane są zaraz po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. zaraz po jej zamknięciu. Inne cookies zapisywane są przez Twoje urządzenie końcowe i umożliwiają mojemu serwisowi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (są to tzw. cookies trwałe).

Zgoda na cookies

Gdy pierwszy raz wchodzisz na moją stronę, wyświetlona Ci zostanie informacja na temat plików cookies. W ustawieniach swojej przeglądarki możesz zmienić także ustawienia cookies, lub całkowicie je usunąć.

Pamiętaj, że gdy wyłączysz lub znacząco ograniczysz obsługę plików cookies, mogą wystąpić trudności w korzystaniu z wielu stron internetowych, które stosują cookies, w tym także z mojej.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony i jej formularzy.

Cookies podmiotów trzecich

Na mojej stronie wykorzystywane są funkcje dostarczane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics: narzędzie to udostępniane jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystam z niego w ramach mojego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na tworzeniu statystyk oraz ich analizie w celu optymalizacji mojego bloga.

Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o Twoich działaniach na moim blogu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Jeśli nie chcesz, aby zgromadzone przez pliki cookies informacje na temat korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej były przetwarzane przez Google, możesz zainstalować wtyczkę, która znajduje się tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami napisanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Narzędzia społecznościowe: Na moim blogu używam wtyczek i innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google, Youtube.

Przeglądając mój serwis, zawierający taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów tych serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki przekazywana jest przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana z serwisem.Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli jesteś aktualnie zalogowany w którymś ze zintegrowanych serwisów społecznościowych, to dany usługodawca będzie mógł przyporządkować Twoją wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli skorzystasz z danej wtyczki, np. klikając przyciski „Lubię to” czy „Udostępnij”, to taka informacja także zostanie przesłana do usługodawcy i zintegrowana z Twoim profilem w danym serwisie społecznościowym.

Więcej o polityce prywatności i przetwarzaniu Twoich danych przez usługodawców, znajdziesz bezpośrednio na ich serwisach:

Wideo: Na moim blogu znajdziesz osadzone wideo z serwisu Youtube. Wykorzystują one pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ładowane są one dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies zostały załadowane, powstrzymaj się przed odtwarzaniem filmu.

Jeśli odtwarzasz wideo, Google otrzymuje o tym informację, nawet jeśli nie jesteś zalogowany w serwisie. Taka informacja (razem z Twoim adresem IP) przekazywana jest przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio do serwera Google (który może znajdować się w USA).

Jeśli jesteś akurat zalogowany w serwisie Google, to usługodawca ten przyporządkuje odtworzenie wideo do Twojego profilu w Google. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przechowywaniu Twoich danych przez Google, to odsyłam Cię do jego polityki prywatności – https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Linki afiliacyjne: większość reklam na mojej stronie (linki tekstowe, banery) przekierowuje Cię przez unikalny adres URL sieci afiliacyjnej do sklepu internetowego.

Po kliknięciu w taki link, na Twoim komputerze zapisywane są pliki cookies, które zazwyczaj same znikają po 30-90 dniach. Dzięki tym plikom cookies, jeśli dokonasz zakupów w sklepie w okresie ważności tych plików, moi partnerzy afiliacyjni będą wiedzieli, że skierowano Cię do sklepu z mojej strony. Dzięki temu mogę liczyć na wynagrodzenie.

Po przekierowaniu do sklepu za ochronę Twoich danych odpowiedzialny jest już jego administrator. Ani ja, ani nikt z sieci afiliacyjnej nie ma dostępu do Twoich danych osobowych, które podasz na stronie sklepu w celu dokonania zakupu (imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, czy danych dotyczących płatności).

Reklamy: Korzystam z Ezoic w celu wyświetlania reklam na tej stronie. Takie działania zapewniają mi podstawowy dochód, dzięki któremu mogę nadal tworzyć tę stronę.

Aby dowiedzieć się dokładnie w jaki sposób Ezoic wykorzystuje cookies, odsyłam Cię do ich własnej polityki prywatności stworzonej na potrzeby mojego bloga – https://g.ezoic.net/privacy/sundayinwonderland.com .

Logi serwera

Za każdym razem, gdy przeglądasz moją stronę, do serwera, gdzie jest ona przechowywana, przesyłane są zapytania. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera.

Obejmują one m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i Twoim systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisywane w logach serwera nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób, ponieważ nie są w taki sposób kojarzone.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.