Konkurs Noworoczny!

Rozpocznij Nowy Rok 2021 z podróżniczym przytupem, wykaż się kreatywnością i wygraj książkę Martyny Skury:

"Podróże na własnej skórze"!

Książka Podróże na Własnej Skórze - Martyna Skura

Jak wygrać?

Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie! Nagrodzona zostanie najbardziej optymistyczna odpowiedź. A pytanie konkursowe brzmi:

Gdyby pandemia miała trwać jeszcze 5 lat, to w jakim miejscu na świecie chciałbyś ją przeczekać i co byś tam robił?

Masz czas do:

Soboty, 16 stycznia 2021, do północy!

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w poniedziałek. Dam Ci znać mailem!

O autorce książki:

„Martyna Skura, zamiast kupować stół do nowego mieszkania w kredycie, spakowała swoje życie w 20 kilogramów bagażu i wyjechała do Gruzji, by pracować na rzecz kobiet i ich praw. Potem ruszyła dalej – do Chin, Tajlandii, Tanzanii, Meksyku, na Fidżi i Malediwy. W ciągu 9 lat odwiedziła 49 krajów. Była wolontariuszką w Gruzji, pracownikiem społecznym w Tajlandii w wiosce zniszczonej przez tsunami, instruktorką nurkowania w Meksyku i na Malediwach. Doświadczyła podróży w taki sposób, w jaki turyści jeżdżący na wakacje nigdy nie będą mieli możliwości.”

– Wielka Litera, wydawnictwo

Moją recenzję tej książki możesz przeczytać klikając tutaj.

Martyna Skura - Podróże na własnej skórze

Regulamin konkursu:

I Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursujest blog SundayInWonderland.com.
2. Nagroda podchodzi od Wydawnictwa Wielka Litera.

II Organizacja Konkursu
3. Do Konkursu może przystąpić każdy, kto wyśle Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem formularza na stronie www.sundayinwonderland.com/pl/konkurs.
4. W przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych (poniżej 18 roku życia), Uczestnikiem może być osoba, której rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udział w Konkursie.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika możliwości skorzystania z Internetu oraz dostępu do poczty elektronicznej.
6. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Uczestnika do udziału w Konkursie.
7. Wielokrotne wysyłanie Zgłoszenia Konkursowego na jeden Konkurs przez Uczestnika Konkursu jest niedopuszczalne.
8. Konkurs trwa od niedzieli 10 stycznia 2021, do soboty 16 stycznia 2021, do godziny 00:00.
9. Organizator Konkursu dołoży wszelkich starań, aby Wyniki Konkursu zostały ogłoszone jak najwcześniej, nie później niż do 10-tego dnia roboczego, licząc od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu, chyba że na Stronie Konkursowej określono inaczej.
10. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą e-mail.

III Poprawne Zgłoszenie konkursowe
11. Zgłoszenie konkursowe, w postaci e-maila, musi zostać wysłane przy użyciu formularza na stronie www.sundayinwonderland.com/pl/konkurs.
12. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie następujące elementy: imię uczestnika konkursu, adres e-mail uczestnika konkursu, oraz poprawną odpowiedź na Pytanie konkursowe.
13. Zgłoszenie konkursowe bez któregokolwiek z elementów z punktu 12. będzie uznawane za nieważne.
14. Po wykonaniu zadania konkursowego Uczestnik nie może wprowadzać żadnych zmian w zakresie przesłanej odpowiedzi konkursowej.
15. Poprzez przystąpienie Uczestnika do Konkursu w sposób określony w sekcji III Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że treść odpowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych.
16. Wraz z przystąpieniem do Konkursu – Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wysłanej przez Uczestnika odpowiedzi przez Organizatora na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora.

IV Zwycięzcy i Odbiór nagrody
17. W konkursie ogłoszony zostanie jeden zwycięzca, który otrzyma książkę „Podróże na własnej skórze”.
18. Zwycięzcą jest Uczestnik, który:
– wypełni prawidłowo Zgłoszenie Konkursowe,
– zostanie wyznaczony do odebrania Nagrody decyzją Organizatora, bazującą na kryteriach konkursu,
– wyśle dane osobowe w ciągu 7 dni, od daty ogłoszenia wyników na adres e-mailowy: dominika@sundayinwonderland.com.
19. Wszystkie 3 w/w warunki muszą być spełnione łącznie.
20. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków, wymienionych w punkcie 10. niniejszego Regulaminu, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora Konkursu.
21. Wysyłka Nagrody konkursowej nastąpi nie później niż 21 dni od daty otrzymania danych osobowych Zwycięzcy.
22. Wysyłka nagrody nastąpi na terenie Polski, w sposób wybrany przez Organizatora.
23. Organizator Konkursu zastrzega sobie fakt, że w wyjątkowych sytuacjach, okres wysyłania nagród może się wydłużyć.

V Postanowienia końcowe
24. Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
25. Organizator zastrzega brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
26. Organizator zastrzega brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego.
27. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
28. Wszystkie kwestie sporne, nieobjęte niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Organizator.
29. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540).

VI Polityka prywatności
30. Dane osobowe zwycięzcy – adres do wysyłki nagrody – użyte będą jedynie w celach przesłania nagrody i niezwłocznie kasowane po jej doręczeniu.
31. Pozostałe dane osobowe uczestników konkursu (tj. imię oraz adres e-mail) gromadzone są przez Organizatora na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.